Bank, försäkring, pension, fastighet och revision. I Sundsvall sysselsätts många personer inom dessa branscher – och så vill vi ha det även i fortsättningen. Därför bildades CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, år 2008.

xx

CER är ett kompetenscentrum för företag och offentliga organisationer inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision. Här ägnar man sig åt forskning om företags och individers ekonomiska relationer. En hel del tid läggs också på nätverkande och CER har knutit ett 20-tal företag till sig. Tillsammans skapar de samarbeten kring kompetensförsörjning, kompetensutveckling och regional utveckling.