Joachim Sjövall ser Mittuniversitetet som självklar i regionen

Tid är förvisso på många vis ett diffust begrepp, men tio år i branschen gör Mittuniversitetet till ett ungt universitet med svenska mått mätt. Även om man har några år på nacken sedan tidigare så är ungdomligheten märkbar på flera vis, och häri ligger nog en av de största utmaningarna för att Mittuniversitetet ska kunna fortsätta att växa, säger Joachim Sjövall som var studentkårsordförande i Sundsvall 2011 till 2014.

presentationsbild-14.jpg

– Mittuniversitetet ligger i en region som ännu inte riktigt ser på Sundsvall och Östersund som fullfjädrade universitetsstäder. Tradition, geografi och stark basindustri är några av huvudorsakerna till detta. Oavsett vilket så finns det samtidigt något befriande i att Mittuniversitetet bara har påbörjat sin resa som universitet. Man har alla chanser att i detta skede bli en väl förankrad del av sin region och dess marknad.

– Under de tio år som har passerat så har man lagt en bra grund för att kunna ta nästa steg i sin utveckling och bli ett med regionen. Med forskningscentrum inom turism och sportteknologi, för att nämna två profilområden, så är min förhoppning stark, att Mittuniversitetet under de kommande åren blir en allt mer profilstark aktör inom regionen. Detta genom en fortsatt anpassning efter det klimat som utgör Mittsverige – från fjäll till kust. Ett universitet är en fantastisk resurs för sin omgivning och jag hoppas att man parallellt med den traditionella akademin, ytterligare kommer att axla rollen som ett sorts drivhus, dit befintlig industri ska kunna vända sig och där små och medelstora företag kan få växa fram genom studenters kreativa sinnen.

– Jag tror att ordet jag far efter är ”självklar”. Det vore något av en dröm att kunna se Mittuniversitetet bli en ur många hänseenden självklar aktör för regionen – där studenter med entreprenöriella ambitioner ska känna en självklarhet i att här ska man kunna utveckla sina idéer till färdiga produkter, och att regionens olika branscher och företag ska se det som självklart att man vänder sig hit med sina olika projekt. Grattis till de första tio åren och lycka till i framtiden!