”Skugga en student” var en av flera uppskattade aktiviteter under projektet Konkurrenslyftet som skulle få fler gymnasieelever i regionen att plugga vidare.

ab_-c3-b6_trappa-1-616x347.jpg

Konkurrenslyftet pågick mellan februari 2010 och mars 2012. Syftet var bland annat att öka antalet personer som söker till högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.

– Vi ville motivera gymnasieeleverna genom att visa vilka olika jobbmöjligheter som finns och vad man kan läsa för att komma dit, berättar informatör Linda Jensen.

Linda och hennes kollegor åkte bland annat ut till kommunerna i regionen och anordnade dagar som kallades ”Upptäck dina möjligheter” dit skolelever och representanter från både näringsliv och kommun bjöds in.

En annan aktivitet var ”Skugga en student” då en skolungdom fick möjlighet att följa en student under en hel dag på universitetet – inklusive föreläsningar, lunch, studietid och eventuella fritidsaktiviteter.

– Det var ganska många som anmälde sig och tyckte att det var en givande dag. Och det var minst lika intressant att få reda på vilka som insåg att högskolestudier inte alls var något för dem, så att vi kan rikta våra insatser åt rätt håll, konstaterar Linda.

Konkurrenslyftet var ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Jämtlands län,  Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige, Företagarna, LO-distriktet i Mellersta Norrland och TCO Mellersta Norrland. Totalt deltog 1300 personer och 150 företag i aktiviteter och resultatet presenterades bland annat i rapporten Jobbpuls.