Malin Burman – från student till driven entreprenör | 2009 |

Redan ett år efter examen från Risk- och Krishanteringsprogrammet fick Malin Burman pris som Årets Unga Företagare på Guldgalan i Östersund. Hon hade valt att gå sin egen väg.

malin-burman-webben.jpg

Malin Burman tillhörde den första årgången studenter på Risk- och Krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet och tog examen 2012. Av klassens 30 studenter var det många som fick arbete vid kommun, stat, polis och räddningstjänst. Men Malin valde istället att starta det egna företaget Kriskonsulterna.

I företaget hjälper hon företag och organisationer att bygga sin krisberedskap. Det kan handla om att ta fram krisplaner, utbilda ledningsgrupper och leda enskilda projekt på arbetsplatser där man vill börja jobba med sitt krishanteringsarbete. Hon jobbar också med systematiskt arbetsmiljöarbete inom ohälsa och olycksfall, framför allt på privatägda företag.

– Jag jobbar mycket med de mjuka värdena. Vad innebär det till exempel om en medarbetare går bort eller begår självmord? Alltså händelser som utlöser en reaktionskedja, berättar hon.

I uppstartsskedet av företaget fick hon stöd från Miun Innovation med att utveckla sina idéer.

– Juliana Wettersten och Jenny Sandström på MIUN Innovation var som klippor att luta sig emot under början av min företagsbana, säger Malin Burman. Utan dem hade jag inte varit där jag är idag. De fanns alltid där för att svara på mina frågor och jag kunde alltid ringa dem. De utbildade mig också i ekonomi och affärsutveckling. Det är helt ovärderligt, konstaterar Malin.