Mittuniversitetet får status som KK-miljö | 2011 |

Äntligen! Efter en två år lång kvalificeringsprocess blir Mittuniversitetet utnämnt till KK-miljö, som ett av tre lärosäten i landet.

kk.png

Utnämningen innebär att KK-stiftelsen satsar pengar på två av våra profilerade forskningsområden under en tioårsperiod. Forskningsområdena är Skogen som resurs (FSCN) och Industriell IT och digitala tjänster (STC), där vi arbetar med att stötta förnyelse och nyskapande av industrin inom skogsindustriella näringen och IT-sektorn.

– Att vara KK-miljö handlar mycket om givande och tagande. De här första två åren har vi framför allt jobbat med att sätta rutiner och hitta vår roll i samarbetet med KK-stiftelsen, konstaterar professor Hans-Erik Nilsson.

KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär som har till uppgift att utveckla forskningen vid de nya universiteten och högskolorna – och på så sätt stärka Sverige som en kunskapsnation. Mittuniversitetets utnämning innebär bland annat att vi får förtroendet att hantera granskningsprocessen för ansökningar till KK-stiftelsen inom de två forskningsområdena.

– KK-stiftelsen finansierar en portfölj av strategiska forskningsinsatser som syftar till att utveckla en stark profilerad forsknings- och samverkansmiljö vid Mittuniversitetet. Forskningsinsatserna är framtagna utifrån långsiktiga strategier för forskningsmiljöns utveckling samt de treårsmål som styr kortsiktiga prioriteringar. Innan KK-stiftelsen beslutar om finansiering av insatserna prövas portföljen ur ett strategiskt perspektiv av en extern expertpanel, berättar Hans-Erik.

Sedan utnämningen 2011 har Mittuniversitetet fått mellan 20 och 30 miljoner per år.