Mittuniversitetet får ge rektorsutbildning | 2012 |

I oktober 2014 fick Mittuniversitetet det glädjande beskedet att vi blir ett av sex lärosäten som får ge rektorsutbildning.

Mid Sweden University is Granted the Right to Educate Head Teachers and Preschool Heads

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att utse de lärosäten som under perioden 2015–2021 ska ha rätt att utbilda rektorer och förskolechefer. Efter ett ansökningsförfarande och granskning av sakkunniga utsågs sex lärosäten – och Mittuniversitetet var alltså ett av dem.

Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet startar med en första utbildningsomgång höstterminen 2015 och blir ett av de största uppdragen som Mittuniversitetet har haft inom uppdragsutbildning. Utbildningen är obligatorisk för alla rektorer i svensk skola samt öppen för chefer inom förskolan.

De övriga fem lärosäten som gör Mittuniversitetet sällskap är Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet och Göteborgs universitet.