Online Research Centret grundas | 2005 |

Hur kan jordens resurser räddas genom att fler saker är anslutna till Internet? Det är ett problem som professor Mattias O'Nils och hans kollegor på forskningscentret STC tittar på.

Sociala medier Mostphotos

- Vår forskning handlar om att koppla den fysiska världen till den virtuella. Vi tittar bland annat på hur saker kan känna sitt sammanhang och kommunicera information om det, berättar Mattias.

STC, Sensible Things that Communicate grundades 2005. De utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknik, med inriktning på industriella IT- och digitala tjänster. Deras forskning handlar om teknik som gör det möjligt att effektivisera arbetet i branschen - och samtidigt använda mindre råmaterial och resurser.

Den 1 april i år börjar ett nytt spännande projekt på STC. De ska sedan titta på hur trådlös kontroll och mätning kan göra det möjligt att organisera branschen på ett helt nytt och mycket bättre sätt.

- Det finns en global förändring som sker i produktionsbranschen och vår forskning är väldigt mycket en del av det, säger Mattias.

Forskningsmiljön vid STC är skälig, med flera välutrustade laboratorier för optik, röntgen och 3D, bland annat, samt ett högklassigt renrum. De samarbetar med forskningscentret FSCN och ingår i Mitt Sveriges universitets kunskapsunderlagsmiljö.