Sambiblioteket i Härnösand invigs | 1999 |

I Härnösand slutfördes 1999 byggandet av Sambiblioteket

invigning

I Härnösand slutfördes 1999 byggandet av Sambiblioteket – en gemensam byggnad för Härnösands kommunbibliotek, Länsbiblioteket Västernorrland och Mitthögskolans bibliotek. Biblioteket har en integrerad mediesamling.

Den unika samverkan innebär att besökarna fått tillgång till en större och mer varierad samling än om biblioteken varit skilda enheter, som tidigare.