Rekordhögt söktryck trots minskat utbud | 2012 |

Vi har arbetat med att skapa utbildningar med nära koppling till arbetslivet och med förankring i forskningen.

student

Orden är rektor Anders Söderholms och sägs med anledning av det stora antalet sökande till Mittuniversitetet hösten 2012.

Inför hösten sökte cirka 25 800 personer en utbildning vid Mittuniversitetet. En toppnotering! Dessutom ökade antalet personer som hade oss som förstaval med 13 procent. Ökningen var extra glädjande eftersom antalet program- och kurstillfällen faktiskt hade minskat med 20 procent den hösten. Flest ansökningar fick lärarutbildningarna i Härnösand.