Riskbilden – ForskarFredags massexperiment | 2012 |

Vilka platser, situationer och föremål uppfattar barn och ungdomar som mest riskfyllda? Det undersöktes i ForskarFredags massexperiment 2012; Riskbilden.

riskbilden

Under en höstmånad fotograferade elever i alla åldrar, runt om i Sverige, något riskfyllt. Bilderna och en beskrivning av dem laddades upp via en webbplats till riskforskaren Erika Wall.

– Resultaten visade att det framför allt är i trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården som många barn och ungdomar upplever att det finns risker. Även annat, som miljöförstöring, ensamhet och dålig mat, tas upp, berättar Erika.

Att jobba med bilder som metod var nytt och väldigt givande tycker Erika.

– Bilderna ger människor chansen att använda ett rikare språk. Alla är inte lika bra på att beskriva saker i text. Vissa valde att lägga mycket tid på bildens beskrivning och andra valde att lägga mer tid på att skapa själva bilden. Det gav en bredd på materialet som kom in. Det är också lättare att kommunicera forskningsresultat med bilder, konstaterar hon.

Erika har sammanställt Riskbilden i en rapport och i en artikel i en internationell riskforskningstidskrift, där hon redovisar vilka risker 722 barn och ungdomar beskriver som allvarliga i deras eget liv.


Om ForskarFredag:

Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och Mittuniversitetet är en av landets lokala arrangörer.