Simuleringsdockor på sjuksköterskeutbildningen | 2012 |

En datorstyrd, naturtrogen modell av en människa – som kan efterlikna vårt beteende och våra reaktioner. Det låter som science fiction men blev i allra högsta grad verklighet på Mittuniversitetets sjuksköterskeutbildningar hösten 2012.

Nurse

Den så kallade patientsimulatorn gör det möjligt för sjuksköterskestudenter att öva upp sina färdigheter utan att utsätta patienter för en risksituation. Det har visat sig vara positivt både för studenternas inlärning och som förberedelse inför arbetslivet.

Till en början hade Campus Sundsvall och Campus Östersund tre simulatorer vardera. Nu har de kompletterats med patientsimulatorer som är prematurer (för tidigt födda) och en patientsimulator som klarar av att föda barn! En enda patientsimulator kostar mellan 300 000 och 900 000 kr.