Söktrycket fortsätter att öka | 2012 |

Inför vårterminen 2013 var antalet sökande till Mittuniversitetets kurser och program rekordstort. Totalt sökte 14 650 personer – en ökning med 30 procent jämfört med vårterminen 2012.

studenter

Även antalet förstahandssökande till Mittuniversitetet ökade med 10 procent. Ett brett utbud och gott om distansutbildningen tros vara förklaringen till att många olika typer av studenter söker sig hit.