Socialhögskolestudenter ett nytt inslag i Östersunds stadsbild | 1971 |

Statsmakterna beslutade 1970 att socionomutbildningen i Sverige skulle byggas ut. I maj året därpå beslutade man att en ny socialhögskola skulle förläggas till Östersund och att start skulle ske redan till hösten samma år.

Sidan uppdaterades 2019-03-08