Socialhögskolestudenter ett nytt inslag i Östersunds stadsbild | 1971 |

Statsmakterna beslutade 1970 att socionomutbildningen i Sverige skulle byggas ut. I maj året därpå beslutade man att en ny socialhögskola skulle förläggas till Östersund och att start skulle ske redan till hösten samma år.

spade

Det blev bråda dagar för den organisationskommitté som skulle förbereda uppstarten. På några månader ordnade de bland annat lärare, lokaler via landstinget på Frösö sjukhus, litteratur och utrustning samt bostäder för anställda och studenter. Verksamheten påbörjades planenligt höstterminen 1971 och man hann till och med arrangera en gemensam ”inspark” för anställda och studenter på Aspnäs värdshus.

Inledningsvis fanns 180 nybörjarplatser; 120 på sociala linjen och 60 på förvaltningslinjen. Men med hänsyn till den korta uppstartstiden togs endast 60 studenter in den första höstterminen och 120 till vårterminen. Intagningskapaciteten ökades efter några år till 240 nybörjare, vilket motsvarade 600 samtidigt närvarande studerande. De provisoriska lokalerna vid Frösö sjukhus blev snart otillräckliga och en nybyggnad projekterades på Rådhusgatan och togs i bruk till vårterminen 1975.

Studenterna blev ett nytt inslag i Östersunds stadsbild. Av tidningsklipp framgår att inte alla Östersundsbor var enbart positivt inställda, exempelvis vållade de studenter som bodde i det så kallade patienthotellet uppståndelse genom gemensamma bastubad och åtföljande avkylning i snödrivorna.

Bilden är tagen när  ett symboliskt spadtag togs för att bygga nya högskolebyggnader på Rådhusgatan i Östersund.