Bakande folkskollärare fick varning | 1849 |

Bakande folkskollärare fick varning | 1849 |

Lärarlönerna verkade vara ett hett tema även för drygt 150 år sedan. En företagsam lärare fick en reprimand för att han vid sidan av läraryrket bakade bröd för att dryga ut hushållskassan.

baka

År 1849 fick seminariet och navigationsskolan flytta in i samma lokaler som den nya folkskolan på Hofsgatan i Härnösand. Lösningen med att ha folkskola och seminarium i samma lokaler skulle ha kunnat vara en bra lösning för ett fungerande undervisningssystem. Men det uppstod stora svårigheter eftersom läraren i folkskolan inte klarade av sina uppgifter. Orsaken kan vara att han behövde dryga ut sin låga lärarlön med en extraförtjänst och därför även var bagare. Läraren fick varning av skolstyrelsen genom biskopen och en reprimand för att han sysslade med bagerirörelse. Kanske blev brödbaket viktigare än lärarkallet?

Bagarna på bilden har ingenting med texten att göra.