Naturvetenskapligt vetenskapsområde – halvvägs mot universitetsstatus | 2001 |

En kompletterande universitetsansökan överlämnades till regeringen i december 1999. De förslag till åtgärder som Högskoleverkets bedömargrupp lämnat två år tidigare hade då åtgärdats.

växthus

Bedömargruppen från Högskoleverket förordade denna gång att högskolan skulle tilldelas naturvetenskapligt vetenskapsområde från den 1 januari 2001. Detta blev också regeringens beslut. Det innebar att Mitthögskolan fick universitetsstatus inom vetenskapsområdet naturvetenskap, det vill säga rätt att bedriva forskarutbildning och examinera doktorer inom detta område. Däremot ansågs Mitthögskolan behöva mer tid för att utveckla det humanvetenskapliga området.