Utbildningsstrategin för 2011–2015

Om man vill bli bäst på arbetslivsanknytning räcker det inte att skicka studenter på praktik. Och om man vill bli bäst på e-lärande gäller det att våga utmana gamla föreställningar.

I utbildningsstrategin för 2011–2015 står det att Mittuniversitetet ska bli nationellt ledande inom både arbetslivsanknytning och e-lärande. Men vad innebär egentligen framgångsrik arbetslivsanknytning?

– Det innebär bland annat att vi inte nöjer oss med att skicka ut studenterna på praktik utan också satsar på andra aktiviteter, till exempel studiebesök, branschråd och arbetsplatsbelagd utbildning. Vi jobbar systematiskt för att bli bäst, men också för att höja lägstanivån, berättar Robert Pettersson, processledare för arbetslivsanknytning.

Ett verktyg som används är Arbetslivskompassen, som mäter var vi står idag och hur vi kan utvecklas. Ett annat är Kompetenskontraktet, ett avtal mellan universitet och en viss utbildning som slår fast vem som förväntas göra vad.

När det gäller e-lärande har Mittuniversitetet alltid legat i framkant. Tidigare pratades det mer om flexibla utbildningar, med fokus på distansutbildningar, men nu ska även campus med på banan.

Ola Lindberg är processledare för e-lärande och jobbar med att utveckla teknikstödet för utbildningarna. Bland annat har en helt ny lärplattform tagits fram, som är gemensam för hela universitetet. I lärplattformen finns drygt 70 procent av universitetets utbildningar.

– Vi har också drivit ett par modellprojekt som utmanar föreställningarna om hur utbildningar ska gå till, ett om mobilt lärande och ett om blended learning (kombinerade studier på campus och distans). Vi vill hela tiden testa det som är mest uppmanande – och låta pedagogiken styra tekniken istället för tvärtom, säger Ola.

Klippet visar en film om distansstudier vid Mittuniversitetet producerad 2012.