Första sjuksköterskeeleven i Härnösand/Sundsvall antogs | 1849 |

Sjuksköterskeutbildningen i Landstinget Västernorrland hade en blygsam start. Landstinget beslutade 1894 att anta en sjuksköterskeelev vid Härnösands lasarett varje halvår från 1894. De fick då genomgå en ettårig lärokurs i sjuksköterskekallet där de under andra halvan av utbildningen var skyldiga att tjänstgöra som biträden.

första sjuksköterskan

Sidan uppdaterades 2019-03-08