Vårdhögskolorna blev en del av Mitthögskolan | 1995 |

Integrationsprocessen mellan Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund handlade egentligen inte bara om de två högskolorna utan även om de båda länens vårdhögskolor.

1995_vardhogskolornas_forlovningsfest.jpg

I Östersund hade frågan om en integration mellan högskola och vårdhögskola utretts och man var överens om att de fanns klara fördelar med ett samgående. I Västernorrland, som hade utbildning inom vårdhögskolan både i Sundsvall och Örnsköldsvik, hade diskussionerna inte nått lika långt. Främsta anledningen till att processen drog ut på tiden var dock att statsmakterna ville ta ett samlat grepp om frågan på nationell nivå.

För att inte tappa tempo i en fråga där man var övertygade om att utgången var given, inbjöds de två vårdhögskolorna att delta i planeringen av den nya Mitthögskolan. När väl statsmakternas principbeslut att de landstingskommunala vårdutbildningarna skulle förstatligas var fattat och centrala och lokala förhandlingar var genomförda kunde vårdhögskolorna under 1995 etableras som institutioner inom Mitthögskolan.