Summer University föds | 2012 |

Från början var Summer University ett fakultetsprojekt inom utbildningsstrategin, men resultatet blev så lyckat att det snabbt blev en del av ordinarie verksamhet vid universitetet.

Gamla bildbanksbilder