Från början var Summer University ett fakultetsprojekt inom utbildningsstrategin, men resultatet blev så lyckat att det snabbt blev en del av ordinarie verksamhet vid universitetet.

Gamla bildbanksbilder

Summer University är ett nära samarbete med några av Mittuniversitetets partneruniversitet och en möjlighet för internationella partnerstudenter att komma hit och plugga ett par veckor på sommaren. Första året deltog 19 studenter och sommaren 2014 var de 50 stycken. Både partnerstudenter och studenter från Mittuniversitetet är välkomna att söka.

– Innehållet under de två sommarveckorna planeras gemensamt av lärare från Mittuniversitetet och från partneruniversiteten. Tanken är att Summer University ska bestå av flera projekt, där studenter med olika bakgrund och kompetens får möjlighet att samarbeta, berättar Linda Andersson, fakultetskommunikatör.

Studenternas olika utbildningsbakgrund och kultur ger intressanta studieresultat, men också spännande diskussioner vid de gemensamma middagarna under kvällarna.