Härnösand och Mittuniversitetet har ett arv inom utbildning så långt tillbaka som 1842. Vid starten av lärarutbildningen var den ett år men utökades till tre fem år senare.

1842_lararutbildning_nautisk.jpg

År 1842 kom folkskolestadgan som innebar att alla barn i landet skulle få skolundervisning och att det i varje stiftsstad skulle finnas ett seminarium för dem som ville ägna sig åt folklärarkallet. I Härnösand anställde domkapitlet prästen Carl Sundberg som föreståndare och enda lärare vid folkskoleseminariet. Inledningsvis var utbildningen ettårig, men 1861 blev den tvåårig och fem år senare treårig. Sju elever examinerades i den första kullen lärare och de fick avlägga både en teoretisk examen och praktiska prov. Läraryrket sågs som ett kall och ända fram till 1945 vigdes de examinerade till lärarkallet i domkyrkan.