Högskolan i Östersund och Högskolan Sundsvall/Härnösand bildades | 1977 |

Genom högskolereformen 1977 tillkom såväl Högskolan i Sundsvall/Härnösand som Högskolan i Östersund och ytterligare tio nya högskolor runt om i landet.

college

Reformen hade förberetts av 1968 års högskoleutredning, U68. De nya högskolorna skulle i huvudsak ägna sig åt grundutbildning och fick därför inga fasta forskningsresurser. En uppmjukning av detta ställningstagande skedde först under mitten av 1990-talet.

Högskolan i Sundsvall/Härnösand har sina historiska rötter i de klassiska utbildningarna i Härnösand; dels i lärarseminariet, dels i sjöbefälsskolan som blev en del av högskolan först 1980. I Sundsvall orienterades högskolan redan från start mot näringslivets kompetensbehov med systemteknik, kemi och materialteknik som kärnområden, kompletterat av ekonomi och systemvetenskap. I mitten av 1980-talet utökades utbudet med kommunikationsvetenskap och journalistutbildning, samtidigt som sjöbefälsutbildningarna upphörde och ersattes av ett drift- och underhållstekniskt program.

Socialhögskolan i Östersund övergick 1977 i Högskolan i Östersund och ytterligare ett par utbildningslinjer tillkom. Utöver redan etablerade förvaltningslinjen och sociala linjen fanns inledningsvis systemvetenskap och fritidsledarutbildning, och efter ett par år tillkom även turism och ekoteknik samt utbildningar till dataingenjör och underhållsingenjör.