Arbetsenheten i Örnsköldsvik får status som campus | 1999 |

Under åren 1999–2007 hade Örnsköldsvik status som campus och Mitthögskolan beskrevs som ett lärosäte med fyra campusorter. Utöver vårdhögskolans verksamhet hade en arbetsenhet i Örnsköldsvik funnits på plats ända sedan 1987.

Övik

Utöver sjuksköterskeutbildning erbjöd Mitthögskolan utbildningar inom teknik och ekonomi i Örnsköldsvik som exempelvis servicetekniker och produktionsekonom samt digital medieteknik med starka kopplingar till forskningen inom detta område. Runt sekelskiftet 2000 var det ca 500 studenter som pluggade här. Men 2003 beslutade högskolestyrelsen att lägga ner all reguljär utbildning inom NT-området och 2004 beslutade man att vårdutbildningarna skulle övergå till Umeå universitet från hösten 2007.

Mittuniversitetet har fortfarande viss forskningsverksamhet i Örnsköldsvik inom ramen för DPC, Digital Printing Center.