Mittuniversitetet har utvecklats väl under sina år som universitet. Det menar Pia Sandvik som var prorektor vid lärosätet 2002-2005 och senare rektor vid Luleå tekniska universitet.

pia sandvik

Pia var en av dem som arbetade för och fick uppleva bildandet av Mittuniversitetet på nära håll. Hon vill att universitetet ska vara modiga och gå sin egen väg in i framtiden.

Pia Sandvik ser flera framtida utmaningar för universitetet. Hon menar att det handlar om att hitta en bra balans mellan att bidra till en nödvändig kompetensförsörjning för regionen, och att ha nationella spetsutbildningar samt en forskning som stödjer grundutbildningen och samtidigt ha någon eller några internationellt starka forskningsmiljöer.

För att lyckas med den balansgången krävs en fokusering och profilering av verksamheten. Mittuniversitetet behöver vara fortsatt attraktivt för studenter och lärare/forskare, vilket i sig är en utmaning i en hårdnande konkurrens om både studenter och forskare. Det går inte att vara det inom alla områden.

– Mittuniversitetet kommer alltid att ha en stor betydelse för regionen. Den regionala utvecklingen måste få en del av sin kompetensförsörjning via Mittuniversitetet och bidra till att öka andelen med akademisk utbildning. Och en del av forskningen bör stödja de för regionen viktiga profilerna, säger Pia Sandvik.

Allt detta förutsätter att Mittuniversitetet utvecklas till att bli ett bra nationellt, och i vissa delar, internationellt universitet inom sina områden. Att ha ett universitet i regionen är en förutsättning för en regions utveckling.

– Mittuniversitetet har också en roll att spela som aktör för samverkan och samspel, som står för viktiga och andra perspektiv i en region. Ett universitet bidrar till att skapa mångfald såväl via sin organisation som via sina forskare/lärare och studenter, säger Pia Sandvik.

Vilka råd har då hon inför framtiden?

– Våga vara modig och gå en egen väg - ett ungt universitet som Mittuniversitetet har möjligheter hitta en egen profil för att på så sätt bidra till att utveckla hela utbildnings- och forskningssystemet. Det är en möjlighet som bör tas tillvara. Försök inte bli en blek kopia av de etablerade universiteten utan hitta en egen nisch.