Att utveckla det moderna universitetet

Anders Söderholm har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 2008 – det vill säga sju av de tio första åren för Mittuniversitet. Här utvecklar han sin syn på den framtida utvecklingen av universitetet och pekar bland annat på förmågan att attrahera samarbeten och externa forskningsmedel som framgångsfaktorer.

Anders Söderholm

Sidan uppdaterades 2019-02-20