Att utveckla det moderna universitetet

Anders Söderholm har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 2008 – det vill säga sju av de tio första åren för Mittuniversitet. Här utvecklar han sin syn på den framtida utvecklingen av universitetet och pekar bland annat på förmågan att attrahera samarbeten och externa forskningsmedel som framgångsfaktorer.

Anders Söderholm

– Min tro är att universitetslandskapet kommer att präglas av både ökad internationalisering och ökad profilering om man drar ut tidsaxeln ytterligare 10-20 år. Förhoppningen är därför att Mittuniversitet ska kunna fortsätta bygga framgångsrika och robusta miljöer för både forskning och utbildning inom ett antal olika områden där vi har särskilt stora värden att tillföra samhällsutvecklingen. Det handlar inte bara om att vissa excellenta forskningsmiljöer ska växa utan också om att skapa större forskningsresurser bland annat kring professionsutbildningarna som ju har stor betydelse för välfärd och samhälle. Att klara denna dubbla uppgift är kanske vår största utmaning på lite sikt.

Vad kommer att styra Mittuniversitetets fortsatta utveckling?

– Vår förmåga att attrahera talanger bland studenter och anställda och våra medarbetares förmåga att ta plats i den internationella vetenskapliga diskussionen och att attrahera samarbeten och externa forskningsmedel är några nycklar till framgång som är viktiga redan nu. På sikt är förstås statsmakternas ambitioner avgörande och en viktig faktor är därför hur väl vi lyckas hävda vår betydelse i förhållande till de nationella politiska målen.

Vilken framtida betydelse kommer Mittuniversitetet att ha i Mittregionen?

– Universitetet kommer att ha en fortsatt stor betydelse för kompetensförsörjningen inom alla de branscher som är viktiga i vår region. Vi är också en ”inkörsport” till regionen för människor från hela landet och i viss mån internationellt för de som vill studera våra specialområden. Vår forskning är i stor utsträckning också relevant för regionens långsiktiga förmåga till förnyelse och utveckling.

Vad kommer Mittuniversitetet att spela för roll i det framtida svenska högskolelandskapet?

– Förhoppningsvis kommer politiken allt mer att klargöra det nationella behovet av olika typer av högskolor och universitet. I den diskussionen kommer Mittuniversitetet att kunna vara en förebild både vad gäller nya former för utbildning och särskilt väl utvecklade samverkansformer kring forskningen. Vi blir bäst i klassen helt enkelt och en förebild för det moderna universitetet – ett lärosäte som är betydelsefullt för hela landet.