1998

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen 1998. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 1 svensk sida och 1 engelsk sida som är taggade med 1998. Innehållet kan variera beroende på språk.

Avslag på universitetsansökan | 1998 |

Målet för Mitthögskolan var redan vid bildandet att nå universitetsstatus. Under 1997 överlämnades en första universitetsansökan till regeringen med begäran att förutsättningarna att bli universite...