Avslag på universitetsansökan | 1998 |

Målet för Mitthögskolan var redan vid bildandet att nå universitetsstatus. Under 1997 överlämnades en första universitetsansökan till regeringen med begäran att förutsättningarna att bli universitet vid sekelskiftet skulle prövas.

1998_avslag.jpg

Några månader senare lämnade även de tre tidigare universitetsfilialerna, Karlstad, Växjö och Örebro in en samordnad ansökan om universitetsstatus. Högskoleverket utsåg då, på regeringens uppdrag, en bedömningsgrupp som undersökte förutsättningarna vid de fyra högskolorna.

En missräkning för Mitthögskolan blev att bedömningen fokuserade på situationen vid årsskiftet 1997/98 och inte förutsättningarna år 2000 som faktiskt var det som ansökan avsåg. Resultatet blev därför ett konstaterande att Mitthögskolan ännu inte var mogen för universitetsstatus.