Avslag på universitetsansökan | 1998 |

Målet för Mitthögskolan var redan vid bildandet att nå universitetsstatus. Under 1997 överlämnades en första universitetsansökan till regeringen med begäran att förutsättningarna att bli universitet vid sekelskiftet skulle prövas.

avslag

Sidan uppdaterades 2019-03-08