Elektronik

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ELEKTRONIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 18 engelska sidor som är taggade med ELEKTRONIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

Mångmiljonsatsningar på klimatforskning och hållbarhet

Mittuniversitetet gör de närmaste åren stora satsningar på forskning och utveckling inom grön energi, klimatförbättrande åtgärder och miljöteknik. De...

Smart industri - Vad innebär det och hur bidrar Mittuniversitetet?

Svensk industri står inför stora utmaningar där det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa global konkurrenskraft. Mittuniversite...

Internet of Things för industrier

Svensk industri står inför stora utmaningar där det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa global konkurrenskraft. Mittuniversite...

Med fåglarnas bästa i sikte

Movement är ett treårigt forskningsprojekt som utvecklar morgondagens teknik för att studera hur vindkraft påverkar fåglar. Forskningen kan bidra till...