Företagsekonomi

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FÖRETAGSEKONOMI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med FÖRETAGSEKONOMI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Svensk-finskt samarbete ska lyfta småföretag i norr

Konkurrenskraften hos små och medelstora företag ska stärkas genom ett nytt projekt där forskare vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER,...

Hållbarhetens många ansikten – bok och podd

En bok sprungen ur frustration. Så kan antologin ”Hållbarhetens många ansikten” av statsvetarna Sara Nyhlén, Gustav Lidén och företagsekonomen Edith...

Unik studie lägger grunden för minskad sjukfrånvaro

Sundsvalls kommun har, liksom många andra kommuner, brottats med ökande sjukskrivningstal bland personalen. En unik arbetsmiljöenkät med hållbarhetsperspek...

Mingel på temat digitalisering

För sjätte året i rad arrangerade CER och ekonomstudenternas förening Sundekon en mingeldag med näringslivsrepresentanter från elva företag i...