Företagsekonomi

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FÖRETAGSEKONOMI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 5 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med FÖRETAGSEKONOMI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Hållbarhetens många ansikten – bok och podd

En bok sprungen ur frustration. Så kan antologin ”Hållbarhetens många ansikten” av statsvetarna Sara Nyhlén, Gustav Lidén och företagsekonomen Edith...

Hållbarhet i fokus i ny bok och i färsk poddserie

Hur resonerar Daniel Kindberg, VD på Östersundshem och ordförande för Östersunds FK kring hållbarhet och vad säger Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder...

Unik studie lägger grunden för minskad sjukfrånvaro

Sundsvalls kommun har, liksom många andra kommuner, brottats med ökande sjukskrivningstal bland personalen. En unik arbetsmiljöenkät med hållbarhetsperspek...

Banker och företag – ett komplicerat förhållande

En ny avhandling vid Mittuniversitetet pekar på att utbytet mellan företag och banker har en multidimensionell karaktär. Banktjänster som...

  • Mingel på temat digitalisering

    10 mars - 2016

    För sjätte året i rad arrangerade CER och ekonomstudenternas förening Sundekon en mingeldag med näringslivsrepresentanter från elva företag i...