Kvalitetsteknik

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KVALITETSTEKNIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 3 svenska sidor som är taggade med KVALITETSTEKNIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nytt forskningsprojekt ska ge säkrare vårdkedja

När hälso- och sjukvården minskar sina kostnader blir ofta vårdkedjan hårt belastad och följden blir snabba förflyttningar av patienter. Ett omfattande forskningsprojekt ska nu ge ny kunskap om hur...

Kvalitetsteknik - ett seriöst forskningsområde?

Efter att ha gått igenom över 11 000 akademiska publiceringar som gjorts under 40 år ställer sig forskaren Daniel Carnerud frågan: Är kvalitetsforskning något seriöst eller är det bara akademisk...