Kvalitetsteknik

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KVALITETSTEKNIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 3 svenska sidor som är taggade med KVALITETSTEKNIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

13 miljoner kronor till forskning och utveckling i Östersund

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har enats om hur man vill fördela 2020 års medel till forskning och utveckling. Inom ramen för det...

Nytt forskningsprojekt ska ge säkrare vårdkedja

När hälso- och sjukvården minskar sina kostnader blir ofta vårdkedjan hårt belastad och följden blir snabba förflyttningar av patienter. Ett...

Kvalitetsteknik - ett seriöst forskningsområde?

Efter att ha gått igenom över 11 000 akademiska publiceringar som gjorts under 40 år ställer sig forskaren Daniel Carnerud frågan: Är kvalitetsforskning...