Språk, litteratur, historia och religion

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen SPRÅK, LITTERATUR, HISTORIA OCH RELIGION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 8 svenska sidor som är taggade med SPRÅK, LITTERATUR, HISTORIA OCH RELIGION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Yrkesutbildningar utan teoretiska ämnen ger sämre läsförmåga i vuxenlivet

En färsk nordisk studie visar att läsförmågan är märkbart högre hos de som läst allmänna ämnen i sin yrkesutbildning jämfört med de som inte gjort...

Karolinernas våldsamma vardag

Hur såg den vanliga soldatens liv ut i den karolinska armen? Magnus Perlestam, docent i historia vid Mittuniversitetet, har i sin nya bok ”Det lilla...

Forskningsprojekt vid Mittuniversitetet får treårigt forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Medeltidshistorikern Biörn Tjällén, lektor i historia vid Mittuniversitetets avdelning för humaniora, har tilldelats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet...

Magisterprogram i religionsvetenskap

I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner – som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner...