Språk, litteratur, historia och religion

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen SPRÅK, LITTERATUR, HISTORIA OCH RELIGION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor som är taggade med SPRÅK, LITTERATUR, HISTORIA OCH RELIGION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Forskningsprojekt vid Mittuniversitetet får treårigt forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Medeltidshistorikern Biörn Tjällén, lektor i historia vid Mittuniversitetets avdelning för humaniora, har tilldelats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet...

Magisterprogram i religionsvetenskap

I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner – som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner...

Magisterutbildning med inriktning mot historia

Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som i sin tur möjliggör förståelse...

Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier

Utbildningen avser att ge dig teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet humaniora, särskilt ämnesområdet...

  • Magisterutbildning i svenska språket

    28 december - 2017

    Utbildningen ger dig möjlighet att prova på självständigt forskningsarbete. En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara...

  • Magisterutbildning i litteraturvetenskap

    28 december - 2017

    Utbildningen ger dig möjlighet att prova på självständigt forskningsarbete. En magisterexamen i litteraturvetenskap är av stort värde inom hela...