Fastighet

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FASTIGHET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 2 svenska sidor som är taggade med FASTIGHET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Inspirerande CER-dag

Den 27 oktober arrangerade CER en temadag om digitalisering och kundbemötande med särskild koppling till bank, försäkring, pension, fastighet och revision.

CER beviljas strukturfondsmedel

Projektet ”Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder” har via Tillväxtverket beviljats stöd med 5,87 mkr...