Fastighet

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FASTIGHET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor som är taggade med FASTIGHET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Så kan svensk bostadspolitik bidra till social hållbarhet

– Bostadspolitik är en seriös fråga och som ett seriöst parti måste man kunna säga att vi tar det här på allvar. Det säger Hans Lind, professo...

Hållbarhetspodden del 3: Inkluderande samhällsplanering – hur funkar det i praktiken?

Tredje avsnittet av Mittuniversitetets hållbarhetspodd har temat samhällsplanering och inkludering. Frågor som ställs i podden är hur vi möjliggör...

Inspirerande CER-dag

Den 27 oktober arrangerade CER en temadag om digitalisering och kundbemötande med särskild koppling till bank, försäkring, pension, fastighet och revisio...

CER beviljas strukturfondsmedel

Projektet ”Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder” har via Tillväxtverket beviljats stöd med 5,87 mkr...