Materialfysik

Spara favorit

På denna sida finner du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MATERIALFYSIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MATERIALFYSIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 10 engelska sidor som är taggade med MATERIALFYSIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

Forskning inom batteriteknik kan framtidssäkra energibehoven

Det råder stor efterfrågan på energi- och kostnadseffektiva batterier som är miljömässigt hållbara. På Mittuniversitetet utvecklas processer för...

MILAB - ny mötesplats för spännande samarbeten

Snart har Milab, Mittuniversitetets öppna labb för materialkaraktärisering och kemisk analys, varit igång under helt år. Hit är alla externa aktörer...

Mångmiljonsatsningar på klimatforskning och hållbarhet

Mittuniversitetet gör de närmaste åren stora satsningar på forskning och utveckling inom grön energi, klimatförbättrande åtgärder och miljöteknik. De...

Pappersbaserade superkondensatorer sänker materialkostnader med 90 procent

Pappersbaserade, miljövänliga superkondensatorer sänker materialkostnader med 90 procent jämfört med dagens teknik. Det visar en ny avhandling av Britta...