Mittuniversitetets hållbarhetspris – till bästa självständiga arbete/examensarbete inom området hållbar utveckling

Illustration workshop Hållbart Samhällsbyggande

Syftet med det årliga priset är att stimulera och uppmärksamma särskilt goda insatser inom området hållbar utveckling. Priset riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet. Vinnaren får ett diplom och en inbjudan att delta vid banketten vid Mittuniversitetets årshögtid. Sista dag att nominera är 31 augusti.

Information om priset och bedömningskriterierna

Ladda upp det nominerade arbetet (PDF)