Mittuniversitetet i debatt

Spara favorit 26 sep september 2018

Mittuniversitetets forskare och andra medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten med sina kunskaper och åsikter. På den här sidan kan du följa de senaste inläggen där forskning och åsikter möts i angelägna samhällsfrågor.

Debatt

Video Snabbtänkt Demicom

”De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022”

Lars Nord, Marie Grusell, Kajsa Falasca och Niklas Bolin är forskare på forskningscentret DEMICOM. I Samband med valet 2018 släpptes rapporten Snabbtänkt - reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. I en debattartikel kommenterar forskarna valet med avstamp i rapporten.

Deprimerad kvinna

”Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård"

Niclas Almén, Örjan Sundin och Johanna Ekdahl forskar och undervisar på Mittuniversitetet, de har tillsammans med flera andra kollegor skrivit en debattartikel om psykisk ohälsa i Dagens Medicin inför valet.

beachvolley, Campus Sundsvall, studenter

Nu vänder vi BLAD – där det finns behov ska vi utbilda

Nu vänder vi BLAD – där det finns behov ska vi utbilda. Rektor Anders Fällström, prorektor Mats Tinnsten och universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl redovisar tankarna kring ett pilotprojekt som dras igång under 2018.

Anders Fällström

Replik till Anna Dahlbergs ledare i Expressen

Tretton rektorer, däribland Mittuniversitetets rektor Anders Fällström, svarar på Anna Dahlbergs ledare i expressen "Varför fördummar (S) Sveriges universitet?"

Masoud Kamali 300p

Du viker ner dig för Trump - Wallström

Så länge affärsrelationer inte drabbas så accepterar regeringen att medborgare särbehandlas. Det skriver Masoud Kamali i en debattartikel i Aftonbladet.

Mittuniversitetet kan fylla behovet av högutbildad arbetskraft

Universitetet har en potential att fylla regionens behov av högutbildad arbetskraft och att vara en avgörande del i innovationssystemet. Det gynnar den fortsatta regionala utvecklingen och befolkningstillväxten och vi vill fortsätta att utveckla universitetets relationer till regionen, skriver styrelseordförande för universitetet Peter Nygårds i en debattartikel.

Mats Tinnsten

Betydande bidrag till regionen av Mittuniversitetet

Mittuniversitetet lämnar betydande bidrag till regionens utveckling. Det skriver ledningen vid Mittuniversitetet i en debattartikel med anledning av en rapport som beskriver universitetets regionala betydelse.

Avatar

”Socialtjänsten ska inte fungera som angivare"

Att lämna ut information om papperslösa strider mot de yrkesetiska principerna i socialt arbete. Det skriver flera forskare vid Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet, detta efter att polisen ställt krav på personal inom socialtjänsten i Malmö.

Åsa Audulv

Höj kvaliteten på sjukvården med en satsning på Cochrane

Evidensbaserad är i dag ett honnörsord. Trots det är Sveriges insats i att bidra till Cochranes medicinska översikter nästan obefintlig. Det finns troligen inga andra åtgärder som så effektivt skulle höja kvaliteten på svensk klinisk forskning och sjukvård som en satsning på Cochrane, skriver bland andra Åsa Audulv och Inge Axelsson vid Mittuniversitetet på DN Debatt.

Svensk rehabilitering unik i sin brist på fasta ramar

Allt fler långa sjukskrivningar. I rehabiliteringens B-lag lämnas de sjukskrivna åt sitt öde av chef och arbetsgivare. Det får fortgå helt enkelt för att det är möjligt. Jag föreslår att en bortre tidsgräns införs, att förslaget om arbetsgivarens medfinansiering realiseras samt att arbetsgivare med få sjukskrivna gynnas, skriver forskaren John Selander på DN debatt.

Gustav Lidén

Röster som borde höras - migranters syn på integrationspolitik

Det existerar många uppfattningar och åsikter om Sveriges integrationspolitik, men få utgår från migranters egna uppfattningar. I en debattartikel presenterar Gustav Lidén, Katarina Giritli Nygren, Lotta Brännström och Jon Nyhlén resultat och rekommendationer från en vetenskaplig studie där utgångspunkten varit migranters egna berättelser.

Niklas Bolin 300p

Kampen om Ohlsson ställer L:s dilemma på sin spets

Hon är Liberalernas viktigaste röstmagnet - samtidigt opponerar hon sig mot partilinjen. Striden inom Liberalerna om Birgitta Ohlsson handlar i grunden om val av demokratimodell. Ska partiet bejaka individualismen eller sluta upp bakom den klassiska demokratimodellen, skriver statsvetaren Niklas Bolin vid Mittuniversitetet i en debattartikel.

Viktig natur bör få starkare skydd

När beslut fattas om anläggningar­ för vindkraft bör större hänsyn tas till ­kultur-, natur- och upplevelsevärden. Annars­ riskerar vi ökad folklig misstro mot politiker och myndig­heter, ­skriver forskaren Bosse Bodén vid turismforskningscentret Etour vid Mittuniversitetet.

Smärtgränsen är snart nådd

Vi måste få realistiska förutsättningar att utbilda våra studenter, skriver sjutton dekaner och rektorer inom teknik och naturvetenskap. Däribland Hans Erik Nilsson dekan vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.

Niklas Bolin 300p

Nytt språkrör räddar inte opinionssiffrorna

De som tror att nya språkrör är Miljöpartiets väg ut ur krisen får tänka om. Ett förändrat persongalleri är inte något universalmedel mot vare sig internt missnöje eller sviktande opinion, skriver Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet.