Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Spara favorit 24 jun juni 2019
Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

Läs mer om RUN och vår verksamhet och hitta kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Akuella kompetensutvecklingsinsatser

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med...

Medarbetare, möte

Metod- och handledarutbildning i Kulturanalys

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet erbjuder en utbildning till certifierad handledare i kulturanalys med start hösten 2019.

Hoppande barn

Framgångsfaktorer för lärande

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Studiesituation i P-huset

Introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Välkommen att anmäla dig till två introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Att organisera fjärrundervisning

Seminarieserien består av tre tillfällen som framför allt fokuserar på att planera för och organisera fjärrundervisningen, men under...

Lärare

Rekryteringsutbildning till skolledaryrket

Rektorsprogrammet och Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder en utbildning för dig som är verksam inom förskola eller skola och som...

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Mentor i skola och förskola

En kurs för dig som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare.

Östersund

RUN-konferens 2019

Varmt välkomna till höstens RUN-konferens!

Inspirationslunch_SAM

Nätverk för karriärlärare

Under läsåret 2019/2020 genomför Mittuniversitetet tillsammans med Skolverket ett pilotprojekt, som syftar till att möta kompetensutvecklingsbeh...

Klassrum – lärare hjälper student

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Mittuniversitetet erbjuder uppdragsutbildningen grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp på uppdrag från Skolverket.

Förskola

Kommunförlagda förskolekurser

Kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan

Samhällsvetarstudenter

Lärarlyftet

Regeringen har ännu inte tagit beslut om ifall Lärarlyftet ska förlängas efter 2019. Därför kan detta vara sista chansen att söka till Lärarlyftet!

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Följ oss på Twitter