Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Spara favorit 19 aug augusti 2019
Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

Läs mer om RUN och vår verksamhet och hitta kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Akuella kompetensutvecklingsinsatser

Inspirationslunch_SAM

Nätverk för karriärlärare

Under läsåret 2019/2020 genomför Mittuniversitetet tillsammans med Skolverket ett pilotprojekt, som syftar till att möta kompetensutvecklingsbeh...

Medarbetare, möte

Metod- och handledarutbildning i Kulturanalys

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet erbjuder en utbildning till certifierad handledare i kulturanalys med start hösten 2019.

Hoppande barn

Framgångsfaktorer för lärande

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Mentor i skola och förskola

En kurs för dig som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare.

Studiesituation i P-huset

Introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Välkommen att anmäla dig till två introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Klassrum – lärare hjälper student

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Mittuniversitetet erbjuder uppdragsutbildningen grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp på uppdrag från Skolverket.

Sök Search

Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik

Välkommen till ett seminarium om ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik.

Östersund

RUN-konferens 2019

Varmt välkomna till höstens RUN-konferens!

Förskola

Kommunförlagda förskolekurser

Kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Följ oss på Twitter