Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Spara favorit 17 sep september 2019
Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

Läs mer om RUN och vår verksamhet och hitta kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Akuella kompetensutvecklingsinsatser

Östersund

RUN-konferens 2019

Varmt välkommen till RUN-konferens 2019 - ett lärande förhållningssätt!

Hoppande barn

Framgångsfaktorer för lärande

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Sök Search

Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik

Välkommen till ett seminarium om ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik.

Studenter, Sundsvall

Seminariedag för fritidspedagoger/ fritidslärare

En gång per termin ordnas en seminariedag för fritidspedagoger/fritidslärare i Jämtland, Västernorrland och Hälsinglands kommuner.

Styrelse,möte, hand, klubba

RUN-riksdag 2020

RUN-riksdagen 2020 går av stapeln den 27-28 februari på hotell Södra Berget i Sundsvall.

Förskola

Kommunförlagda förskolekurser

Kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Följ oss på Twitter