Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket, RUN, samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

RUN-riksdag 2022

Information med anledning av coronaviruset

Kontakt