Tvätteriet, Sundsvall

Civilingenjör i industriell ekonomi

Välkommen till programsidan för dig som är student på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Här hittar du information som kan vara till hjälp under utbildningen.

Som student på programmet kan du få mer information som rör dina studier genom att logga in. Generell information och andra verktyg som kan vara bra under studietiden hittar du under sidan "Mina studier".

Till sidan "Mina studier" 

 

Mina programstudier

Schema:

Länk till Timeedit. Här kan du söka på kurser (t.ex. "IG001G"), program (t.ex. "TINDA") m.m.

Mitt schema. Visar kurser du är registrerad och omregistrerad på.

Se även blockscheman längst ner på denna sida.

Kursplaner:

Sök kursplaner för att se litteratur, behörighetskrav m.m.

Ansökan om tillgodoräknande av kurs, när du till exempel läst en kurs vid annat universitet.

Studera utomlands

Studenter som klarat 60hp är behöriga till att studera utomlands. Via länken nedan hittar du mer information om utlandsstudier. Där finns information om hur du gör en ansökan, och en lista på värduniversitet. Vid utlandsstudier är det viktigt att du väljer kurser på värduniversitetet som motsvarar kurserna du skulle ha läst på Miun. Detta stämmer du av med programansvarig.

Information om utlandsstudier.

För studier inom Erasmus, kontakta Leif Sundberg, leif.sundberg@miun.se

För studier utanför Erasmus, kontakta International Relations Office, internationaloffice@miun.se

Sökbar databas med universitet du kan åka till.

Tips: SCA stipendium för utlandsstudier / kandidatuppsatser

Studera åk 5 på Stockholms Universitet

I samarbete med Stockholms universitet (SU) ges våra studenter möjlighet att studera en termin eller hela åk 5 vid DSV, Stockholms Universitet. Information om detta ges under vårterminen i åk 4. Du väljer då vilka kurser du vill läsa, och om du vill skriva masteruppsats på SU. De studenter som skriver sin masteruppsats på SU har möjlighet att ta ut dubbla examen: en master i data- och systemvetenskap från SU, och en civilingenjörsexamen från Miun enligt nedan.

Våra studenter har platsgaranti på SU förutsatt att de är behöriga att läsa på avancerad nivå, och ligger i fas med programmet, det vill säga inte släpar efter vad gäller avklarade kurser.

Examen:

Efter fem års fullföljda studier erhåller ni en Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi (Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Engineering and Management).

När ni läst ett visst antal poäng inom programmet går det att ta ut en kandidatexamen med industriell ekonomi som huvudämne. Denna examen kräver:

  • 90 hp kurser i industriell ekonomi, varav 30 hp på "c-nivå" inklusive självständigt arbete.
  • 90 hp kurser i andra ämnen.
  • Om 30 hp av dessa andra kurser är inom matematik tar ni ut en teknologie kandidatexamen (Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management).

OBS! Om ni planerar att ta ut en examen från SU, kontakta programansvarig för studieplanering innan ni tar t.ex. tar ut en kandidatexamen. Det kan som examensreglerna ser ut just nu innebära att ni måste läsa extra kurser för att få ut examen vid SU.

Kontakt, programansvariga se längst ner på sidan:

OBS! Vid kontakt med programansvariga: skicka ett mail först med information om vad ditt ärende gäller. Många ärenden går att lösa denna väg, och ibland krävs det att vi tar reda på mer information från våra kollegor för att hjälpa dig. Gäller det ärenden av mer privat eller komplex karaktär, kan vi naturligtvis stämma träff på campus.

Aktuellt från Studentkåren i Sundsvall och studentföreningen Mytec

Kontakt

Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

010-1428588