Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och ino...

Gamla tentor

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor, papperstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Mina Ladoktjänster

Här anmäler du dig till tentamen, ser dina resultat, registrerar dig på kurs, byter din e-postadress, ansöker om examen med mera.

Studenttjänster

Här har vi samlat ihop några av de tjänster som du dagligen har nytta av som student på Mittuniversitetet.

Studieuppehåll, parallelläsning och studieavbrott

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. Om du vill göra ett uppehåll i dina studier ansöker du om ett studieuppehåll. Om du vill avbryta dina studier...

Tentamen

Här kan du anmäla dig till tentamen eller söka ut tentamenstillfällen per institution och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande.

Fler studenttjänster

Min profil

Här kan du ändra personliga inställningar, lägga upp profilbild och se din kvota.

Mina filer

Här hittar du dina dokument, bilder och andra filer.

Mina kurser i Moodle

Här når du dina kurser i Moodle som är universitetets lärplattform. Här hittar du kursmaterial, gruppindelningar med mera.

Mitt schema

Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges.

MIUN-kortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Sök ditt schema

Här kan du göra en schemautsökning på kurs-, program- och lokalscheman.