Mina studier

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och ino...

Gamla tentor

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor, papperstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Programsidor

Här ser du en lista på de program som har egna programsidor med studentinformation.

Mall för självständigt arbete

Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle.

Mina Ladoktjänster

Här anmäler du dig till tentamen, ser dina resultat, registrerar dig på kurs, byter din e-postadress, ansöker om examen med mera.

MIUN-kortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Studenttjänster

Här har vi samlat ihop några av de tjänster som du dagligen har nytta av som student på Mittuniversitetet.

Studieuppehåll, parallelläsning och studieavbrott

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. Om du vill göra ett uppehåll i dina studier ansöker du om ett studieuppehåll. Om du vill avbryta dina studier...

Tentamen

Här kan du anmäla dig till tentamen eller söka ut tentamenstillfällen per institution och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande.

VFU

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din...

Fler studenttjänster

Min profil

Här kan du ändra personliga inställningar, lägga upp profilbild och se din kvota.

Mina filer

Här hittar du dina dokument, bilder och andra filer.

Mina kurser i Moodle

Här når du dina kurser i Moodle som är universitetets lärplattform. Här hittar du kursmaterial, gruppindelningar med mera.

Mitt schema

Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges.

Schemautsökning

Här kan du göra en schemautsökning på kurs-, program- och lokalscheman.