Mina studier

Spara favorit 1 jul juli 2019

Mina studier

Faktura

Beställa intyg om dina studier

Du kan skriva ut intyg i PDF-format på svenska eller engelska.

Blanketter och mallar

Blanketter och mallar

På denna sida hittar du blanketter som gäller antagning, utlandsstudier, examen och tillgodoräknanden.

Examensring Mittuniversitetet

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Sök Search

Hitta kurs- och utbildningsplan

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter för en kurs eller ett program, finns samlade i en kursplan respektive utbildningsplan.

hand, skriver, test, prov

Mall för självständigt arbete

Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle.

MIUN-kortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Collection of flat design icons, computer and mobile devices, cloud computing, communication, vector illustration

Programsidor

Här ser du en lista på de program som har egna sidor med studentinformation.

Apply Now

Registrering på kurs

När du är antagen till kurs eller program och tackat ja till din plats behöver du registrera dig för att officiellt räknas som student aktuell termin. En registrering är ett krav för att du skall kunna erhålla studiemedel från CSN, kunna delta i undervisningen och anmäla dig till tentamen för din utbildning samt förnya ditt Miun-kort. Du behöver registrera dig för varje kurs du läser och du gör själva registreringen i Ladok.

Medarbetare, möte

Studenttjänster

Här finner du många av de tjänster som du dagligen har nytta av som student på Mittuniversitetet.

Läspaus

Studieuppehåll, paralelläsning och studieavbrott

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. Om du vill göra ett uppehåll i dina studier ansöker du om ett studieuppehåll. Om du vill avbryta dina studier helt anmäler du ett studieavbrott.

Tentamen, Tenta

Tentamen

Här kan du bland annat söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

 Utbilldningsvetenskap

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu.