Humaniora, historia

Sidor för dig som studerar magisterutbildningen i historia (60 hp, kurskod HHISA)

Allmän information

Här finns grundläggande information om magisterprogrammet i historia. Mer detaljerad information rörande de enskilda kurserna kommer att delges i Mittuniversitetets lärplattform Moodle, där varje kurs har varsin kursyta. Ni får tillgång till kursernas Moodlesidor strax före respektive kursstart, under förutsättning att ni är registrerade. (Information om registrering på kurser finns här.)

 

Programmets uppläggning 2021/2022

Magisterutbildningen i historia går helt på distans, och däri ingår fem olika kurser. I några av dem kommer ni som läser programmet att samläsa med personer som sökt dem som fristående kurser:

Humanistisk vetenskapsteori (7,5 hp), v. 35–39
Teori- och metodkurs (7,5 hp), v. 40–44
Examensarbete (30 hp), varierande takt från v. 40 och läsåret ut
Humaniora och bildning (7,5 hp), v. 3–7
Empiriskt forskningsfält (7,5 hp), v. 8–12

Kurserna Humanistisk vetenskapsteori och Humaniora och bildning kommer under läsåret 2021/22 att samarrangeras med ämnet litteraturvetenskap.

 

Att tänka på i förväg

Glöm inte att vara ute i god tid med att införskaffa kurslitteraturen. Den första kursen, Humanistisk vetenskapsteori, kommer under första veckan att behandla Bengt Hanssons bok Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden, så var extra snabba med att ordna den.

 

Utbildningsplan och kursplaner

 

Kontakt

Programansvarig: Samuel Edquist

Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Frågor som specifikt rör de enskilda kurserna kan riktas till respektive kursansvariga:

 

Ämnets studentrepresentant kontaktas om du/ni vill lyfta frågor om utbildningen till ämneskollegiet.

Programansvarig

Samuel Edquist

Professor|Professor

010-1427896