Digital tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper. Det är enklare för dig som student att få struktur på det du lämnar in samtidigt som hantering och rättning blir mycket smidigare.

Evelina vid dator1.jpg

Digital tentamen testas på Mittuniversitetet

Under våren 2020 testar Mittuniversitetet digital tentamen på ett antal kurser. Du som student får information från din lärare om du kommer att genomföra en digital tentamen i din kurs.

Så här går digital tentamen till

Tentamen genomförs på campus i datorsalar som är förberedda för digital tentamen. Du skriver din digitala tentamen i systemet Inspera Assessment med hjälp av en särskilt anpassad webbläsare, Secure Exam Browser. Webbläsaren låser datorn så att du bara kommer åt de resurser som läraren angivit som tillåtna hjälpmedel.


Du använder ditt studentkonto och lösenord både för att logga in på datorn och för att logga in till tentamen. Så det är viktigt att du kommer ihåg dina inloggningsuppgifter.


För att starta webbläsaren behöver du skriva in ett lösenord som finns anslaget i tentamenslokalen. När det sedan är dags att skriva själva tentan behövs en kod som du får av tentamensvakterna strax innan tentan startar.


Medan du skriver din tentamen sparas dina svar var femtonde sekund. Om du vill lämna in blankt ska du kontakta en tentamensvakt som hjälper dig med det. Observera att du inte kan öppna tentan igen när du har lämnat in den.


Innan du skriver din första digitala tentamen är det bra om du bekantar dig med hur systemet fungerar. Det finns en demotenta som du kan skriva hur många gånger som helst. Du når den genom att logga in på miun.inspera.com och gå till fliken Demotenta.

 

Checklista

Se till att du är väl förbredd för din digitala tentamen genom att titta igenom vår checklista.

Innan tentamen

Anmälan

Anmäl dig till tentamen i god tid i Ladok. Sista anmälningsdag är fem arbetsdagar innan tentamensdatumet.

Anmäl i Ladok

Testa programvara

Digital tentamen skrivs i ett system som heter Inspera Assessment som körs med Safe Exam Browser (SEB), en säker webbläsare. När den används går det inte att öppna andra program eller filer på datorn. 

Se till att ladda ner SEB och gör en demotenta innan tentamenstillfället. Din dator måste kopplas till eduroam.

Ladda ner SEB

Gör Demotenta

Till dig som lärare: Lägg gärna in en kort föreläsning/information för studenterna innan själva tentadatumet då de tar med sina datorer och ni tillsammans går igenom förberedelserna samt testar demotentan.

Att komma i tid

Du bör vara på plats senast 20 minuter innan tentamen startar. Tentan görs i salar på campus.

Se till att vara inloggad 10 minuter innan start så att du säkerhetsställer att allt fungerar.

Anslut laddaren till din dator innan tentamen startar.

Användaruppgifter

Du måste kunna dina användaruppgifter till ditt studentkonto. Kan du inte dessa så kontakta IT-helpdesk i god tid innan du ska skriva tentamen.

Helpdesk

Dator

Egen dator:

 • Ta med dig din egen dator med Safe Exam Browser installerat.
 • Se till att den är uppkopplad mot eduroam.
 • Du får inte använda externt tangentbord.
 • Extern mus går däremot bra. En trådkopplad mus är att föredra, då trådlösa möss ibland kan ha svårt att fungera i den säkra webbläsaren.
 • Tänk på att inte ta med utrustning som blinkar eller lyser på ett sätt som kan upplevas störande.

Låna dator:
Har du ingen egen dator att ta med så kan du låna en dator till tentamen.
OBS! Bokning måste göras senast 5 dagar innan tentamen.

Låna dator

Om du har rätt till särskilt stöd

Har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd? Anmäl det i samband med din anmälan till tentan i Ladok.

 

Gå till Ladok

 

Under tentamen

Hur du genomför tentamen

Gör så här:

 • Anslut laddaren till datorn.
 • Gå till miun.inspera.com
 • Logga in med din e-postadress, till exempel moho1700@student.miun.se och lösenordet som du loggar in på studentwebben med. Tentamensvakterna kan inte hjälpa dig med nya lösenord så du måste ha detta klart när du går till tentamen.
 • För att starta provet behöver du en kod som du får på plats i tentamenssalen.
 • Beroende på hur tentamen är utformad kan den startas i webbläsaren Safe Exam Browser som du installerat tidigare.
 • Läs eventuell information om din tentamen på första sidan.
 • Skriv tentamen.
 • Blir du färdig innan tiden gått ut kan du lämna in genom att klicka i rutan "Lämna in nu" på sista sidan.
 • När tiden för tentamen går ut loggas du ut och tentamen lämnas då in automatiskt.
 • Stäng aldrig av datorn/verktyget utan att du har lämnat in tentamen.
 • Om du stöter på problem, kontakta tentamensvakten.

Lycka till!

 

Salar för digital examen

Vi har förberett salar för att genomföra digital examen på båda campusorterna.

Sundsvall

Hus L
L213 och L214 är utrustade för digital tentamen och har stationära datorer.

Hus R
R108 är utrustade för digital tentamen och har ström till laddare från taket till varje
arbetsplats.


Östersund


G3351 är utrustade för digital tentamen och har ström till laddare till varje arbetsplats.

 

Efter tentamen

Var ser jag mina resultat?

När tentan är bedömd och betygsatt kan du se dina svar och eventuella kommentarer från läraren. Din skrivna tenta sparas två år i systemet och raderas sedan automatiskt. Vill du spara tentan längre än så behöver du själv ladda ner den innan det har gått två år.

Se mina tentor