Som fusk bedöms varje försök att med otillåtna medel, mobiltelefon, anteckningar, kommunikation mellan tentander, handdatorer etc. besvara tentamensuppgifterna.

För hemuppgift bedöms varje form av direkt avskrift av annan text som ej markerats som citat som fusk. Det samma gäller om studenter lämnar in likalydande uppgifter.

Misstanke om fusk rapporteras till rektor för vidare avgörande om disciplinära åtgärder ska vidtagas (varning/avstängning i högst sex månader).

Läs mer