Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta oss på studenthälsan. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Med anledning av coronapandemin

Corona virus

Du som bokar tid kan välja mellan telefonmöte eller besök på campus om du har behov av det. Det är viktigt att du som student alltid stannar hemma när du är sjuk, även vid milda symtom, samt att du är noga med att tvätta händerna. 

Studenthälsan har kompetens och erfarenhet av att stötta studenter kring stress, ångest, nedstämdhet och även kring att hitta hållbarhet i livsförändringar. Om du som student känner oro eller ångest kopplat till coronavirusetet kan du kontakta oss. Vi finns tillgängliga på våra ordinarie tider för samtal med studenter. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Läs mer om hur Mittuniversitetet hanterar frågor som rör coronaviruset

 

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Rådgivning kring alkohol och droger, kost och motion, sexuell hälsa
  • Hälsosamtal
  • Talrädsla
  • Mindfulness
  • Stresshantering, sömn och återhämtning
  • Stödsamtal för bland annat sorg och kris, psykisk hälsa
  • Testa dina levnadsvanor
  • Funderingar kring självkänsla och krav på dig själv
  • Information om du blir sjuk

Du kan också testa din livsstil men hjälp av följande test: stress, mental hälsa, alkohol, matvanor, tobak eller  fysisk aktivitet.

Hos studenthälsan kan du komma i kontakt med: 

Sjuksköterska - erbjuder t.ex. hälsosamtal där ämnen som stress, din sociala situation, kost, motion och/eller alkohol kommer upp.

Kurator - kan du vända dig till om du behöver någon att prata med om t.ex. ensamhet, bristande självkänsla/självförtroende, relationsproblem, stress och prestationsångest, drogproblem m.m.

Präst - finns där för dig som behöver någon att prata med. Om du har det svårt, om du har funderingar kring meningen med livet, relationer, om du bär på sorg. Vi har absolut tystnadsplikt och är en del av Studenthälsan.

Samordnare - kan du vända dig till om du har allmänna funderingar kring din hälsan eller om du är osäker på vem du kan vända dig till. Hit kan du också komma med synpunkter.

Det finns även möjlighet att boka tid hos Psykologimottagningen vid Institutionen för psykologi och socialt arbete i Östersund.

Vid behov av kontakt för problematiskt spelande: spelberoendegruppen i Sundsvall

Vid sjukdom skall du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida

Det underlättar vid problem med CSN om du har dokumenterade sjukdomsperioder. Det är bra om sjukdomen dokumenteras av en läkare om den blir långvarig.

På studenthälsan
- har alla tystnadsplikt
- är alla besök avgiftsfria
- är studenten i centrum

 

Kontaktuppgifter till sköterska och kurator

 

Sundsvall

Studentsköterska Carin Täpp

Plats: Hus N, vån 3
Telefonnummer: 070-721 64 67
E-post: carin.tapp@miun.se  
Mottagningstid: tors 8-12

Kurator: Lena Ströberg

Plats: Hus N, vån 3
Telefonnummer: 070-376 42 52
E-post: lena.stroberg@miun.se
Mottagningstid: måndag och onsdag 8-17, torsdag 13-17

Studentpräst Pether Bertilsson

Plats: Hus N, vån 4
Telefonnummer: 073-271 01 41
E-post: pether.bertilsson@svenskakyrkan.se
Ring eller mail för tidsbokning

Östersund

Studentsköterska Margareta Arntsen

Plats: Hus G, vån 3
Mottagningstider: tors 8-12
Tfn: 010-142 81 29
E-post: margareta.arntsen@miun.se
Maila gärna för tidsbokning

Kurator Eva Olofsson

Plats: Hus G, vån 3
Mottagningstid: mån-ons 8-15 tor 13-15
Tfn: 010-142 86 13
E-post: eva.k.olofsson@miun.se
Maila gärna för tidsbokning

Studentpräst Karolinn Strandberg 

Plats: Hus G, vån 3  
Mottagningstider: Enlig överenskommelse                              
Telefonnummer:
E-post: karolinn.strandberg@svenskakyrkan.se
Maila gärna för tidsbokning

Vid frågor kontakta

Helena Söderberg, Samordnare studenthälsan
Tel 010-142 84 87
E-post: helena.soderberg@miun.se