Studenthälsan

Spara favorit 30 sep september 2019
psykologstudenter, behandlingssituation

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta oss på studenthälsan. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Rådgivning kring alkohol och droger, kost och motion, sexuell hälsa
  • Hälsosamtal
  • Talrädsla
  • Mindfulness
  • Stresshantering, sömn och återhämtning
  • Stödsamtal för bland annat sorg och kris, psykisk hälsa
  • Testa dina levnadsvanor
  • Funderingar kring självkänsla och krav på dig själv
  • Information om du blir sjuk

Du kan också testa din livsstil men hjälp av följande test: stress, mental hälsa, alkohol, matvanor, tobak eller fysisk aktivitet.

Hos studenthälsan kan du komma i kontakt med: 

Sjuksköterska - erbjuder t.ex. hälsosamtal där ämnen som stress, din sociala situation, kost, motion och/eller alkohol kommer upp.

Kurator - kan du vända dig till om du behöver någon att prata med om t.ex. ensamhet, bristande självkänsla/självförtroende, relationsproblem, stress och prestationsångest, drogproblem m.m.

Präst - finns där för dig som behöver någon att prata med. Om du har det svårt, om du har funderingar kring meningen med livet, relationer, om du bär på sorg.  Vi har absolut tystnadsplikt och är en del av Studenthälsan.

Samordnare - kan du vända dig till om du har allmänna funderingar kring din hälsan eller om du är osäker på vem du kan vända dig till. Hit kan du också komma med synpunkter.

Vid behov av kontakt för problematiskt spelande: spelberoendegruppen i Sundsvall

Vid sjukdom skall du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida

Det underlättar vid problem med CSN om du har dokumenterade sjukdomsperioder. Det är bra om sjukdomen dokumenteras av en läkare om den blir långvarig.

På studenthälsan
- har alla tystnadsplikt
- är alla besök avgiftsfria
- är studenten i centrum

Kontaktuppgifter till sköterska och kurator!

Sundsvall

Studentsköterska Siv Englund

Plats: Hus N våning 3
Besökstid: måndagar 13.00-17.00, onsdagar 13.00-17.00 
Telefonnummer: 076-147 64 86
E-post: siv.englund@miun.se
Maila gärna för tidsbokning

Kurator Lena Ströberg

Plats: Hus N våning 3
Besökstid: Tisdagar: 08.00-17.00, torsdagar 08.00-17:00
Telefonnummer: 070-376 42 52
E-post: lena.stroberg@miun.se
Ring eller mail för tidsbokning

Studentpräst Pether Bertilsson

Plats: Sundvall, Hus N våning 4
Telefonnummer: 073-271 01 41
E-post: pether.bertilsson@svenskakyrkan.se
Ring eller mail för tidsbokning

Östersund

Studentsköterska Helene Jonze

Mottagningstider: tisdagar 8-14.30, torsdagar 8-12
Öppen mottagning:
Telefon: 010-142 80 37
E-post: helene.jonze@miun.se
Plats: Hus G, plan 3 

Kurator Louise Modin

Mottagningstid: onsdag 8-16.30, eller torsdag 11-16.30
Telefon: 010-142 84 09
E-post: louise.modin@miun.se , lämna telefonnummer
Plats: Hus G, plan 3

Studentpräst Helen Lugner

Mottagningstid: Träffas efter överenskommelse
Telefon: 070-553 11 29
E-post: helen.lugner@svenskakyrkan.se
Plats: Hus G, plan 3 

Vid frågor kontakta

Helena Söderberg, Samordnare studenthälsan
Tel 010-142 84 87
E-post: helena.soderberg@miun.se