Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta oss på studenthälsan. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Studenthälsan

Studenthälsan hjälper dig

Hängmatta

Uppskjutande

Arbeta hemifrån

Multitasking