Läser du inom lärarlyftet?

Spara favorit

Du som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagares kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs inom Lärarlyftet. Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Läs mer om när och hur du ansöker.