Handläggningstiden, när får jag beslut?

Spara favorit

Handläggningstiden för en ansökan om tillgodoräknade är upp till ca två månader och ibland längre, förutsatt att ansökan är fullständig, så tänk på att vara ute i god tid. Du som ansöker om tillgodoräknande av praktik (VFU), tänk på att inkomma med fullständig ansökan med bilagor i god tid före praktikperioden börjar. Rekomendation är därför att ansökan inkommer terminen innan.

När beslut är fattat meddelas den sökande skriftligen. OBS! Tillgodoräknad kurs eller del av kurs får inget betyg, då ingen ny examination har skett.