Vad krävs för att jag ska kunna ansöka om tillgodoräknande?

Spara favorit

För att kunna ansöka måste du vara student vid Mittuniversitetet. Tidigare meriter som du åberopar ska i huvudsak motsvara det som du ansöker om att få tillgodoräkna dig.