Här samlas vfu-information till vfu-handledare och studenter. Vfu-kursansvariga lärare producerar kursinformation som läggs ut här och den kan se lite olika ut från kurs till kurs. Kursinformationen läggs ut allt eftersom och finns vanligen på plats någon vecka innan aktuell vfu.

Utbetalning av vfu-ersättning:

Till aktuell vfu-skola/förskola för utbetalning av vfu-ersättning: Här finns våra faktureringsuppgifter.

Adress dit bedömningsformulär ska skickas:

Mittuniversitetet UTV, kurslärarens för- och efternamn
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall

Lärarstudent: Att tänka på inför vfu