Försäkring vid tillbud och olycksfall

Vad gör jag om jag råkar skada mig under VFU?

Följ instruktionerna i dokumentet tillbud och skada ovan.

Det är du som student som själv måste göra anmälan till Kammarkollegiet inom tre år. Därefter upphör rätten till ersättning. Anmälningsblanketten ska skrivs på av prefekt vid institutionen för Hälsovetenskaper innan den skickas in. All information om försäkringen liksom blanketten hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Klicka dig fram under försäkringar och studenter.

Kammarkollegiets hemsida

Är jag försäkrad under VFU-perioden?

Som registrerad student är du genom universitetet försäkrad under skoltid samt vid färd mellan bostad och den plats där undervisningen bedrivs. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Med studier avses även VFU.

Tillbud eller olycksfall under skoltid samt på väg till och från lärosäte anmäls till undervisande lärare eller kursansvarig för aktuell kurs. Skadeanmälan till Kammarkollegiet fylls i och skrivs under av studenten, undervisande lärare eller kursansvarig och prefekt/proprefekt samt skickas till Kammarkollegiet av studenten.

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats: 

Kom ihåg att själv teckna fritids- och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd.

Sidan uppdaterades 2022-02-24