Kollegaobservation

Syftet är att genom observation och uppföljande samtal få syn på en kollegas ledarskap ur ett positivt perspektiv.

Sidan uppdaterades 2023-05-09