Syftet är att genom observation och uppföljande samtal få syn på en kollegas ledarskap ur ett positivt perspektiv.

kollegaobservation vfu

Sidan uppdaterades 2022-04-21